ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο Δήμος Εορδαίας στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών για την κατάσταση στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων επισημαίνει τα παρακάτω:

 • Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Εορδαίας στηρίχθηκε και λειτούργησε με εθελοντική προσφορά φιλοζωικών σωματείων αλλά και μεμονωμένων πολιτών. Σε αυτούς οφείλουμε ευχαριστίες και σεβασμό, γιατί η μέριμνα για την καθημερινή φροντίδα αδέσποτων ζώων είναι μια απαιτητική και πολύ κουραστική υπόθεση.
 • Τα κλειδιά του χώρου που βρίσκεται το δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων, είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να είναι στην κατοχή των υπηρεσιών του Δήμου και των εντεταλμένων οργάνων για την εποπτεία του χώρου. Ο χώρος είναι δημοτικός και είναι απολύτως φυσιολογικό να έχει ο Δήμος την μέριμνα και την ευθύνη φύλαξης, συντήρησης και λειτουργίας του.
 • Από την 1η ημέρα της νέας δημοτικής περιόδου επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στις ενέργειες για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων, κάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη του. Πιο συγκεκριμένα:
 • Ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητα την περισυλλογή και εν γένει την μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του καταφυγίου.
 • Συγκαλέσαμε σύσκεψη μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία του Προϊσταμένου της, όπου και καθορίστηκαν όλα τα βήματα και τα έργα που χρειάζονται για την αδειοδότηση του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων Πτολεμαΐδας, βάσει του Ν. 4235/2014. Παράλληλα ενημερώσαμε και συζητήσαμε σε ανοιχτή σύσκεψη με όλους τους φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους καθώς και κάθε πολίτη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση εκδώσαμε ειδικό φυλλάδιο, το οποίο διανεμήθηκε σε σχολεία, φορείς, υπηρεσίες κ.α..
 • Προχωρήσαμε στην έγκριση δαπάνης των εργασιών που απαιτούνται για την αδειοδότηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και των υλικών που χρειάζονται για αυτές. Εδώ να τονίσουμε ότι στον χώρο υπήρχε εργολαβία διαμόρφωσης του, η οποία δεν έχει οριστικά παραληφθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών. Με την οριστική παραλαβή του προαναφερθέντος έργου, θα μπορέσουν να προχωρήσουν και οι εργασίες που απαιτούνται εντός του χώρου του καταφυγίου.
 • Κατόπιν ενεργειών του Δημάρχου Εορδαίας, παραχωρήθηκε στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων λυόμενο κτίριο για την προσωρινή εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Στο μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες και λειτουργήσει ορθά το καταφύγιο, μεριμνήσαμε για την δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων (στο χώρο του πρώην εργοστασίου ΑΕΒΑΛ), σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου και για την αγορά αδειοδοτημένου οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων (Τύπου 1).
 • Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος θα προχωρήσει στην πρόσληψη Κτηνιάτρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία ήδη έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την προκήρυξη για μόνιμη θέση και στελέχωση του δημοτικού κτηνιατρείου. Να σημειώσουμε ότι με την πρόσληψη του Kτηνίατρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου θα ολοκληρωθεί η σύσταση της 5μελής επιτροπής ζητημάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων, στην οποία απαιτείται η παρουσία του βάσει των κείμενων διατάξεων.
 • Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας και αφού πάρουμε την σύμφωνη γνώμη των τοπικών συναδέρφων τους, θα προχωρήσουμε στην στείρωση 100 αδέσποτων ζώων σε χρονικό διάστημα 2 ημερών, με πολύ μικρό κόστος για τον Δήμο Εορδαίας.
 • Προχωρήσαμε στην προμήθεια όλων όσων απαιτούνται για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας και την σήμανση ζώου (κολάρο και ταμπέλα εμβολιασμού με τα διακριτικά του Δήμου).
 • Περισυλλέγουμε όποια ζώα μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις (θηλυκά σε οίστρο και επιθετικά ζώα).
 • Ανοίγουμε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που προκύπτουν από πρόστιμα που επιβάλλονται από τυχόν παραβάσεις του νόμου 4235/2014, αλλά και από δωρεές. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου, του δημοτικού κτηνιατρείου και την αντιμετώπιση των δαπανών από την εφαρμογή του νόμου.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών έχουν γίνει ενέργειες οι οποίες δρομολογήσαν την προβλεπόμενη λειτουργία του καταφυγίου, όπως και όλων των θεμάτων για την διαχείριση αδέσποτων ζώων.

Κλείνοντας θέλουμε να σημειώσουμε ότι o εθελοντισμός είναι από τα προτάγματα της νέας δημοτικής αρχής και είναι πολύ ευπρόσδεκτη η κάθε προσφορά οποιουδήποτε πολίτη, σωματείου ή φορέα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Δήμος Εορδαίας θα την υποστηρίξει αναζητώντας παράλληλα και νέα πεδία ανάπτυξης του εθελοντισμού και της τόνωσης της εθελοντικής συνείδησης του κάθε δημότη μας.