Οι βασικοί άξονες του προγράμματος του Δήμου Εορδαίας, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αφορούν…

 • περισυλλογή
 • καταγραφή
 • εμβολιασμό
 • στείρωση
 • αποπαρασίτωση
 • περίθαλψη
 • υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των αδέσποτων ζώων
 • ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ  – ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  Η περισυλλογή και η μεταφορά στο χώρο παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών των αδέσποτων ζώων  γίνεται από έμπειρο προσωπικό και με όλους τους κανόνες που επιβάλλονται.  Όλα τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, κατά την φιλοξενία τους στο καταφύγιο, λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.
 •  ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  Σκύλος : Έλεγχος για Leismania (kala‐azar)
 • ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΘΗΛΥΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ-ΓΑΤΕΣ
 • ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ-ΓΑΤΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ
 • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑ (ΚΑΛ ΑΖΑΡ) ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΥΠΟΠΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ