Ο Δήμος Εορδαίας στοχεύει στην παροχή προσωρινής κατοικίας σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς ,  μέχρι την τελική τους υιοθεσία.

Ζώα που βρίσκονται σε διαδικασία ανάκαμψης μετά από ασθένεια ή τραυματισμό χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη όπως και τα νεογέννητα που πρέπει να θηλάζουν.

Ο νόμος 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4235/2014, στο άρθρο 9 Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς παράγραφοι 1 & 2 αναφέρει:

<Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης >