Ενημέρωση στο 3ο Λύκειο του δήμου μας έγινε από το Σωματείο Φιλόζωων Πτολεμαΐδας και τον εκπαιδευτή Κ. Πελαγίδη, μετά από κάλεσμα καθηγητών.
Το θέμα που συζητήθηκε ήταν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που υπάρχουν στους δρόμους, από που προήλθαν, ποιος ευθύνεται, τι κινδύνους εγκυμονεί για τον πολίτη, αλλά και για τα ίδια τα ζώα. Τρόποι αντιμετώπισης για τη μείωση των εγκαταλελειμμένων ζώων και νομοθεσία.

 

< Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε πριν την πανδημία. >