Δωρεάν επεμβάσεις στειρώσεων των ζώων συντροφιάς, που φιλοξενούνται στο χώρο του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων Πτολεμαΐδας, αλλά και σε ζώα από τον δρόμο,έχουν πραγματοποιηθεί από την   Help Animal International και τον κτηνίατρο Αλέξανδρο Κονδυλίδη.
Οι στειρώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Ιανουαρίου
8 και 9 Αυγούστου , 3 και 4 Οκτωβρίου 2020.
Με την υποστήριξη τοπικών κτηνιάτρων και εθελοντών.
Οι δράσεις του Δήμου μας θα συνεχιστούν σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.