Νοσοκομείου 20, Πτολεμαίδα

τ.2463022033

κ.6976295701