Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR6401722510005251051179278

Με την αιτιολογία κατάθεσης, για παράδειγμα “Πληρωμή Προστίμου 300 € – Αριθμός Κλήσης …. – Ονοματεπώνυμο”.