Αναπνευστική δυσχέρεια

Τα επείγοντα περιστατικά που αφορούν στο αναπνευστικό σύστημα απειλούν τη ζωή του ζώου με την πρόκληση υποξίας (μείωση οξυγόνου στο περιφερικό αίμα) καθώς και την πρόκληση υπερκαπνίας (αύξηση του ποσοστού διοξειδίου του άνθρακα).

Συμπτώματα
 • Εισπνευστική/ εκπνευστική δύσπνοια
 • Συριγμός
 • Ταχύπνοια > 30 αναπνοές/ λεπτό
 • Ορθοπνοϊκή στάση
 • Κυάνωση γλώσσας και βλεννογόνων λόγω μη επαρκούς οξυγόνωσης των ιστών.
 • Έντονος πταρμός σε περίπτωση έμφραξης της ρινικής οδού από ξένο σώμα.
Αντιμετώπιση
 • Μειώνουμε τις μετακινήσεις και το stress του ζώου στο ελάχιστο
 • Εξετάζουμε την πλευρική επιφάνεια του σώματος για εκδορές, εκχυμώσεις, ανοικτό τραύμα ή σπασμένες πλευρές.
 • Εξετάζουμε τους μυκτήρες και το στόμα για την ύπαρξη αφρώδους υγρού, αίματος, βλέννης.
 • Διενεργούμε ήπια ψηλάφηση του λάρυγγα και φάρυγγα (ανώτερη αναπνευστική οδός) για τη διαπίστωση ύπαρξης ξένου σώματος.
 • Σε περίπτωση μετακίνησης του ζώου τοποθετείται φίμωτρο.
 • Η μεταφορά του ζώου γίνεται πάντα σε πλάγια κατάκλιση με τον κορμό του σώματος ευθειασμένο ή αφού προηγουμένως τυλίξουμε το ζώο με κουβέρτα.
 • Σε περίπτωση διατιτραίνοντος (ανοικτού) τραύματος στον θώρακα, λόγω του κινδύνου εμφάνισης πνευμοθώρακα (δημιουργία αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης), θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα.
  1. Εάν το ζώο έχει τις αισθήσεις του, κλείνουμε καλά το στόμα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαφεύγει αέρας από τα πλάγια χείλη,
  2. Εκπνέουμε αέρα με ορμή στους μυκτήρες του ζώου έτσι ώστε να εξαναγκάσουμε τη θωρακική κοιλότητας σε έκπτυξη.
  3. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή και με ταχύτητα τοποθετούμε στο ανοικτό θωρακικό τραύμα έναν συγκλειτικό επίδεσμο, τον οποίο και διατηρούμε στο σημείο πιεστικά, έως ότου φτάσουμε στον κτηνίατρο. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνεται η αρνητική ενδοθωρακική πίεση που είναι άκρως επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς.
  4. ΠΟΤΕ δεν αφαιρούμε ξένα σώματα εμπεδωμένα στα μεσοπλεύρια διαστήματα. Τα σώματα αυτά μπορεί να αποτελούν ασφαλές σφράγισμα (πωματισμός) ενός μεγάλου αγγείου ή να αποτρέπουν την είσοδο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον στην θωρακική κοιλότητα.