Τοξίκωση από αιθυλενική γλυκόλη (αντιψυκτικό αυτοκινήτων)

* Έχει εξαιρετικά γλυκιά και ευχάριστη γεύση!

Συμπτώματα

  • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
  • Έμετοι
  • Έλκη στην στοματική κοιλότητα
  • Εσχαροποίηση της γλώσσας
  • Αδυναμία
  • Κατάπτωση
  • Ασταθές βάδισμα

Αντιμετώπιση

Άμεση προσκόμιση στον κτηνίατρο όπου και θα χορηγηθεί ενδοφλεβίως αιθανόλη 20%.