Τοξίκωση από αλκάλεα και οξέα στα οικιακά προϊόντα καθαρισμού

  • Αν το οξύ έχει καταποθεί χρησιμοποιούμε κάποιο αντιόξινο σκεύασμα όπως το γάλα μαγνησίας.
  • Αν η ουσία είναι αλκαλική χορηγούμε ξύδι ή χυμό λεμονιού.
  • Αποφεύγουμε να προκαλέσουμε έμετο διότι θα προκαλέσουμε διάβρωση όλης της πεπτικής οδού (οισοφάγος –στόμαχος). Αυτό μπορεί να έχει ως ακόλουθο τη ρήξη στομάχου.